Click xem hướng dẫn

THÔNG TIN PHẢN ÁNH

Hòm thư hóp ý:
Họ tên:
Mã nhân viên:
Số điện thoại:
Nhà xưởng:
Xưởng:
Đơn vị:
Line:
Tên người quản lý:
Chức vụ người quản lý:
Thời gian xảy ra sự việc:
Địa điểm xảy ra sự việc:
Vị trí cụ thể: '
Nội dung phản ánh:

Chú ý: Kiến nghị nhân viên đóng góp ý kiến, phản ánh vui lòng điền chi tiết nội dung sự việc để bộ phận tiếp nhận có thể xác nhận và xử lý nhanh nhất. Xin cảm ơn !

Phong cách quản lý
Môi trường làm việc
Sắp xếp công việc
Khối lượng công việc
Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi
Chế độ tiền lương
Chế độ phúc lợi
Nhà ăn
Ký túc xá
Thiết bị làm việc, an toàn lao động
Nội dung khác
Bộ phận phụ trách xử lý: